main img main img main img main img main img main img main img main img

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2015 - Λιμενικό Ταμείο

 

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΑΤΟΜΟΥ 

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΑΜΙΓΩΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ)

ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΥΠ’ΑΡ. ΣΟΧ 1/2015 (αρ.πρωτ.1157/23.10.2015)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 

copyright © Δήμος Χερσονήσου