main img main img main img main img main img main img main img main img

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 για πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΣΟΧ 1/2014 για πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου

copyright © Δήμος Χερσονήσου