main img main img main img main img main img main img main img main img

Περιληπτική Διακήρυξη Διαγωνισμού για το έργο "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013"

copyright © Δήμος Χερσονήσου