main img main img main img main img main img main img main img main img

Περιληπτική Διακήρυξη του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

Περιληπτική Διακήρυξη του έργου ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΑΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΙΩΝ

copyright © Δήμος Χερσονήσου