main img main img main img main img main img main img main img main img

Προμήθεια Υδραυλικών Εξαρτημάτων

 

Για τον προϋπολογισμό της μελέτης όσον αφορά τον κωδικό 42 στον οποίο δεν υπάρχει τιμή δεν θα ληφθεί υπόψη το είδος για την προσφορά.

Επιπλέον στους  κωδικούς 10 και  45 που αφορά σωλήνες ΡΕ εκ παραδρομής είναι Φ63 αλλά η τιμή αφορά σωλήνα διατομής Φ90  και για αυτή την διατομή θα δοθεί προσφορά.

Από το τμήμα προμηθειών

 

 


 

Σας γνωρίζουμε ότι η δημοπρασία για την εκτέλεση της προμήθειας υδραυλικών εξαρτημάτων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2011 και ώρα από 11:00 έως 11:30 στα γραφεία του Δήμου πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών.

O Πρόεδρος της

Οικονομικής Επιτροπής

 

Ιωάννης Μαστοράκης

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου