Επιχείρηση

Ανακοινώσεις Δ/σης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Παραγωγής

Επιχείρηση


Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς δακοκτονίας περιόδου 2015-2016

Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς δακοκτονίας περιόδου 2015-2016

02/12/2015 09:58
Xορήγησης άδειας χρήσης ύδατος

Xορήγησης άδειας χρήσης ύδατος

15/09/2015 12:51
Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αδειοδότηση Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Χρήσεων Ύδατος

Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την Αδειοδότηση Έργων Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων και Χρήσεων Ύδατος

08/04/2015 08:57