ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟ ΝΕΦΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΨΕΚΑΣΜΩΝ