ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Ο Δήμος Χερσονήσου ενημερώνει τους πολίτες της περιοχής για δυο βασικά μέτρα, που αφορούν την αντιμετώπιση των κινδύνων πρόκλησης και επέκτασης πυρκαγιάς. Οι κίνδυνοι αυτοί, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ αυξημένοι κατά τη θερινή περίοδο και για το λόγο αυτό απαιτείται αυστηρά η τήρηση των παρακάτω:
1) Από 1/5/2021 έως και 31/10/2021 απαγορεύεται οποιαδήποτε καύση στις δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις.
2) Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση τους από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους. Στους ίδιους χώρους, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, καθώς και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και εύφλεκτων υλικών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου. Ο Δήμος προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, σε περίπτωση που δε συμμορφώνονται οι υπόχρεοι. 
Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται:
 επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του δήμου,
 βεβαιώνεται σε βάρος τους το ποσό που δαπάνησε ο δήμος για τον καθαρισμό και
 υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.
Καλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Χερσονήσου να τηρήσουν τα προαναφερόμενα, ώστε να συμβάλουν από τη μεριά τους στην
αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιών κατά τη θερινή περίοδο.

4/6/2021
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ