Άδειες Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων

 

Σας ενημερώνουμε ότι για τη διαδικασία χορήγησης Αδειών Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Χερσονήσου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται μόνο στο Δημοτικό Κατάστημα Λιμένος Χερσονήσου, στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Δημήτριο Κουρμουλάκη.

(Γραφείο αρ.: 2—τηλ.:28973 40074).