ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ψηφιακή έκδοση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ

Ο Δήμος Χερσονήσου ενημερώνει τους δημότες ότι μπορούν να εκδίδουν ψηφιακά τις  βεβαιώσεις μη οφειλής ΤΑΠ με τον εξής τρόπο:
  Ο ενδιαφερόμενος  πολίτης καταθέτει με e-mail στο tap@hersonisos.gr αίτηση για βεβαίωση μη οφειλής ΤΑΠ στην οποία αναφέρει τον αρμόδιο συμβολαιογράφο και τον εξουσιοδοτεί να παραλάβει την βεβαίωση όταν εκδοθεί. Επίσης, στην αίτηση να αναγράφεται το e-mail του πολίτη και του συμβολαιογράφου. Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται σκαναρισμένα.
  Η υπηρεσία θα επεξεργαστεί την αίτηση και θα ενημερώνει τον πολίτη για τυχόν οφειλές που προκύπτουν και τον τρόπο που μπορεί να γίνει η πληρωμή τους.
 Μετά την πληρωμή των οφειλών και την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκδίδεται η βεβαίωση μη οφειλής και αποστέλλεται ψηφιακά υπογραμμένη στο e-mail του συμβολαιογράφου.