Άδειες Κοινόχρηστων Xώρων

Η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου πριν την έκδοση της Άδειας θεωρείται αυθαίρετη. Στη περίπτωση αυτή επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 13 του Β.Δ/τος 24/9-20/10/1958  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Για την έκδοση της Άδειας Χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου υποβάλετε η συνημμένη αίτηση.

 

 

Αρχεία