Άδεια ίδρυσης και λειτουργιας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων κ.λ.π. θεαμάτων