main img main img main img main img main img main img main img main img

Εργασίες συντήρησης από το τμήμα Πρασίνου του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου με τις Τεχνικές Υπηρεσίες και ειδικότερα με το τμήμα Πρασίνου διενεργεί εργασίες περιποίησης και ευπρεπισμού των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου (πάρκων, παιδικών και αλσών, πλατειών, υπαίθριων εγκαταστάσεων) και στις τέσσερις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου εφαρμόζοντας εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και αποκατάστασης των χώρων αυτών. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση από τα ειδικά συνεργεία του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε ότι το πρόγραμμα περιποίησης, καθαρισμού και ευπρεπισμού που υλοποιεί ο Δήμος είναι πολύ σημαντικό γιατί συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του Δήμου μας και στην οικολογική ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής μας.

 


 


 


 


 


 


 


 


copyright © Δήμος Χερσονήσου