main img main img main img main img main img main img main img main img

10/10/2006, Τμήμα Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας για Αλλοδαπούς Κατοίκους

 

Ο Δήμος Χερσονήσου -Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής- σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής Επιμόρφωσης ΝΕΛΕ Ηρακλείου και με χρηματοδότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηρακλείου, ξεκίνησε την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2006 τη λειτουργία του Τμήματος Εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας για αλλοδαπούς, αλλά και οικονομικούς μετανάστες, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου