main img main img main img main img main img main img main img main img

11/12/2006, Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης

 

Στο πλαίσια του Μέτρου 6.3 "Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης" του Π.Ε.Π. Κρήτης 2000- 2006, θα υλοποιηθεί στους Δήμους Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Παρέμβασης "ανοικτοί ορίζοντες στην Απασχόληση". Σκοπός του Σχεδίου είναι η προώθηση στην απασχόληση ανέργων και ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων που κατοικούν στην Περιοχή Παρέμβασης με το συνδυασμό ενεργειών συμβουλευτικής υποστήριξης, προκατάρτισης, κατάρτισης, επιδότησης της απασχόλησης, αυτοαπασχόλησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

Επισυνάπτεται αρχείο πρόσκλησης

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου