main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην ομάδα διοργάνωσης τοπικών εκθέσεων

Το Κοινωνικό Οικο Πολιτιστικό Δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου συστήνει ομάδα δράσης με σκοπό τη «Διοργάνωση Τοπικών Εκθέσεων για την προβολή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων».

Η ομάδα αυτή θα συμμετέχει αρχικά σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης 25 ωρών που παρέχει το Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Χερσονήσου και θα υλοποιήσει τις παρακάτω ενέργειες:
-Καταγραφή τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

-Δημιουργία Αρχείου παραγωγών και επιχειρήσεων τυποποίησης παραδοσιακών προϊόντων .
-Διοργάνωση Τοπικής Έκθεσης με σκοπό την προβολή των τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους.

Συμπληρώστε σήμερα την αίτηση για τη συμμετοχή σας στη δημιουργία της τοπικής ομάδας τοπικής δράσης.
Αιτήσεις ΚΔΒΜ θα βρείτε στα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου.
Για περισσότερες πληροφορίες, γραφείο Αντιδημαρχίας Τουρισμού και Απασχόλησης: κ. Ελένη Μαραγκάκη και κ. Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου: 2897340239.

e-mail: tourism@hersonisos.gr  και

στο Κοινωνικό Οικο Πολιτιστικό Δίκτυο: κ. Γιάννης Κομονταχάκης :6974883401

copyright © Δήμος Χερσονήσου