main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στην πορεία διαμαρτυρίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Αθήνα, για τις απολύσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Χερσόνησος, 9 Ιουλίου 2013

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη στην πορεία διαμαρτυρίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Αθήνα, για τις απολύσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, εκφράζοντας έμπρακτα την αγωνία του και ασφαλώς την συμπαράστασή του στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους οποίους αυτή τη φορά η Ελληνική Κυβέρνηση με την υπόδειξη και καθοδήγηση των εκπροσώπων των δανειστών της χώρας θέτει σε διαθεσιμότητα και εργασιακή εκκρεμότητα, συμμετείχε στις κινητοποιήσεις που οργάνωσε τη Δευτέρα 8/7/2013 η ΠΟΕ-ΟΤΑ στην Αθήνα.

 

θεωρεί ότι η απόφαση της Κυβέρνησης είναι εντελώς αψυχολόγητη, αποσπασματική και αναιτιολόγητη γιατί με τη συνεχή αφαίρεση του προσωπικού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης υποβαθμίζεται ο ρόλος της, εμποδίζεται η αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της και υποβαθμίζεται η εξυπηρέτηση του Πολίτη.

 

Η κατάργηση, εν τοις πράγμασι, της Δημοτικής Αστυνομίας, θεσμού κατ’ εξοχήν για την εξυπηρέτηση του πολίτη και εργαλείο υλοποίησης πολλών αρμοδιοτήτων των Δήμων, παραβιάζει τη θεσμική αυτοτέλεια και λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

 

Διαπιστώνεται, πλέον, με τον πιο σαφή τρόπο, ότι στοχευμένα επιδιώκεται ο ευτελισμός , η απαξίωση και η υποβάθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για την ανατροπή της κατάστασης αυτής πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα και δραστικά, με πρωτοβουλίες των αιρετών και των εργαζομένων της Τ.Α. Η Κοινωνία πρέπει να συμπαραταχθεί. Είναι αγώνας που την αφορά άμεσα. Με την κατάρρευση της τοπικής εξουσίας, πρώτα οι πολίτες θα ζημιωθούν.

 

Ο αγώνας των εργαζομένων με την υποστήριξη του Συλλογικού Οργάνου της αυτοδιοίκησης (ΚΕΔΕ) και της ΠΟΕ-ΟΤΑ πρέπει να είναι ολομέτωπος & πολυεπίπεδος. Πολιτική αντίδραση οργανωμένη και ασφαλώς άσκησης ενδίκων μέσων στα όργανα της Ευρωπαϊκής και Εθνικής έννομης τάξης.

 

Τέλος ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης είπε: «Η ουσιαστική αποκέντρωση και η ισχυρή αυτοδιοίκηση συνιστούν ουσιώδεις συνθήκες και θεμέλια της δημοκρατικής διακυβέρνησης της Πολιτείας συνολικά. Η γενική τάση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της εξουσίας των τοπικών και περιφερειακών μονάδων οργάνωσης και διοίκησης του κράτους. Στη χώρα μας, μάλλον, η βαθειά κυρίως πολιτική κρίση έχει διαγράψει το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τη σύγκλιση προς αυτό. Θεσμοί, όπως οι Σχολικοί Φύλακες και οι Δημοτικοί Αστυνομικοί, με ιδιαίτερο ρόλο στην εξυπηρέτηση του πολίτη δεν είναι σωστό να καταργούνται και να αντιμετωπίζονται ως αριθμοί και δεδομένα. Υπογραμμίζω, ότι η αστυνόμευση γενικότερα σε εθνικό επίπεδο είναι δουλειά της Πολιτείας, κατά το Σύνταγμα της χώρας. Η αστυνόμευση σε αντικείμενα, τα οποία σχετίζονται με τη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων είναι δουλειά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.»

 


copyright © Δήμος Χερσονήσου