main img main img main img main img main img main img main img main img

23/05/2007, Εκδήλωση παρουσίαση της κατάστασης του κόσμου 2007 - Το αστικό μας μέλλον

 

Εκδήλωση παρουσίαση της κατάστασης του κόσμου 2007 - Το αστικό μας μέλλον
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χερσονήσου(Φιλ. Εταιρείας 11. 2ος όροφος
Τετάρτη 23 Μαϊου 2007, ώρα 19:00

 

Εκδήλωση - παρουσίαση

copyright © Δήμος Χερσονήσου