main img main img main img main img main img main img main img main img

Εξέλιξη της μελέτης του Δήμου Χερσονήσου «Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού»

Εξέλιξη της μελέτης του Δήμου Χερσονήσου «Δορυφόροι Λογαριασμοί Τουρισμού»

 

Σας ενημερώνουμε ότι η μελέτη με τίτλο «Διερεύνηση του ρόλου του τουρισμού στην παραγωγική δομή και οικονομία του Δήμου Χερσονήσου με βάση τη προσέγγιση των Περιφερειακών Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού», που διενεργείται στα πλαίσια προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου και του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει εισέλθει στην τρίτη της φάση, η οποία περιλαμβάνει την καταγραφή των προϊόντων που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις ώστε να παράσχουν τις υπηρεσίες τους στους τουρίστες. Σκοπός της εν λόγω διερεύνησης αποτελεί η εξέταση του τρόπου κατά τον οποίον η τουριστική κατανάλωση επιδρά στην παραγωγική δομή και οικονομία του πλέον τουριστικού δήμου της Περιφέρειας Κρήτης και ενός εκ των σημαντικότερων προορισμών στην Ελλάδα.

 

 

Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε, ότι η μελέτη στοχεύει στην δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού παρακολούθησης των τουριστικών μεγεθών στο Δήμο (παρατηρητήριο τουρισμού Δήμου Χερσονήσου) και όχι απλώς στην διεξαγωγή μιας συγκυριακού χαρακτήρα και χρησιμότητας έρευνας.

 

Αποδέκτης των ωφελειών από την λειτουργία αυτού του εργαλείου μέτρησης που κατασκευάζεται, θα αποτελεί τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση για την χάραξη τουριστικής και ευρύτερης πολιτικής της όσο και οι ίδιες οι επιχειρήσεις και γενικότερα οι τουριστικές συλλογικότητες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό του Δήμου Χερσονήσου. Είναι προφανές ότι το εργαλείο αυτό θα επιτρέπει έναν καλύτερο προσανατολισμό της επιχειρησιακής τους στρατηγικής, της  επενδυτικής τους στόχευσης καθώς και της καθημερινής τους πρακτικής.

 

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω δράση διενεργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, γεγονός που καταδεικνύει την πρωτοποριακή της φύση. Παράλληλα αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μελέτες που έχουν ποτέ διεξαχθεί στην χώρα μας στο πεδίο της τουριστικής οικονομίας και ιδιαίτερα σε επίπεδο δήμου, η βαρύτητα της οποίας γίνεται άμεσα αντιληπτή εάν ληφθούν υπόψη οι ιδιάζουσες συνθήκες και αναγκαιότητες πληροφόρησης της τρέχουσας διεθνούς και ελληνικής οικονομικής κρίσης.

 

 

Ενημερώνουμε τους συλλογικούς φορείς και τις επιχειρήσεις του Δήμου μας να παροτρύνουν τα μέλη τους για την μέγιστη δυνατή συνεργασία στην παροχή στοιχείων στους ερευνητές του Εργαστηρίου Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών  που θα έλθουν σε επαφή μαζί σας για να επιτελέσουν όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστα το έργο που τους έχει ανατεθεί από τον Δήμο μας.

 

 

Για την ενημέρωση σας σχετικά με την εξέλιξη της έρευνας παρακαλούμε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου (http://www.hersonisos.gr/municipal/tourism/tourism-satellite-accounts.html), όπου αναρτώνται συνοπτικά όλα τα στοιχεία που αφορούν τις διάφορες πλευρές του έργου (στατιστικά στοιχεία για την κλαδική διάρθρωση του δήμου ανά είδος τουριστικών επιχειρήσεων - ξενοδοχειακά καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα, ενοικίαση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, τουριστικά γραφεία, καθώς και στοιχεία αφίξεων και διανυκτερεύσεων ανά χώρα προέλευσης τουριστών για κάθε επιμέρους δημοτική ενότητα του Δήμου Χερσονήσου).

 

 

Στη περίπτωση που χρειαστείτε οτιδήποτε σχετικά με την μελέτη παρακαλώ επικοινωνήστε με:

Δήμος Χερσονήσου – Μηνάς Λιαπάκης/Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου σε Θέματα Τουρισμού: m.liapakis@hersonisos.gr

 

Εργαστήριο Ερευνών και Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών/Ερευνητής  - Σταύρος Χατζημαρινάκης: shatzi@upatras.gr

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου