main img main img main img main img main img main img main img main img

Αποτελέσματα Προκήρυξης για Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας

 

Αποτελέσματα Προκήρυξης ΚΟΧ 17.1301/1/2012 Νομού Ηρακλείου για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.

 

Διαδικασία Βεβαίωσης Αποδοχής Θέσης (μόνο για προσληπτέους)


Οι επιτυχόντες, που βάσει των αποτελεσμάτων έχουν επιλεγεί για την απασχόληση σε θέση εργασίας 5-μηνης διάρκειας, στα πλαίσια του Προγράμματος για την Κοινωφελή Εργασία σύμφωνα με την υπ αριθ. ΚΟΧ 17.1301/1/2012, παρακαλούνται να προσέρχονται από την Πέμπτη, 30-08-2012 έως και την Τετάρτη, 03-09-2012 στα Δημοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Ενοτήτων Χερσονήσου, Μαλίων, Επισκοπής καθώς και στην έδρα του Δήμου Χερσονήσου στις Γούρνες   για την συμπλήρωση και υπογραφή της Βεβαίωσης Αποδοχής Θέσης.


Κατά την προσέλευσή τους οι επιλεγέντες, παρακαλούνται να έχουν διαθέσιμα τα στοιχεία που ζητούνται στο υπόδειγμα της Βεβαίωσης.

 

Για επιπλέον πληροφορίες επισκεφτείτε το σύνδεσμο της "Αλληλεγγύης Κρήτης"

http://solidcrete.blogspot.gr/

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου