main img main img main img main img main img main img main img main img

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

Σε διήμερη αναστολή λειτουργίας των Δήμων της χώρας προσανατολίζεται η Κεντρική ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), στις 12 & 13 Σεπτεμβρίου 2012 για την αντιμετώπιση της τραγικής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχουν περιέλθει οι Δήμοι της χώρας.

 

Η αντικειμενική αδυναμία των πολιτών να ανταποκριθούν στο ελάχιστο στην καταβολή ανταποδοτικών τελών, η μονομερής απόφαση της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε νέες περικοπές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) της τάξης του 30% και η απροθυμία της Κυβέρνησης να μεταφέρει τους παρακρατηθέντες πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (Τ.Α.) οδηγούν, σύντομα, στην αναστολή λειτουργίας των Δήμων.

 

Η σοβαρότητα της κατάστασης υπαγορεύει την επιλογή μορφών αγώνα, που μπορεί να δημιουργούν ταλαιπωρία και πρόσκαιρη αναστάτωση των πολιτών, αλλά είναι η μοναδική επιλογή, ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα που θα επέλθουν με την οριστική διακοπή λειτουργίας των Δήμων, λόγω έλλειψης πόρων.

 

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Τ.Α. σε θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης και παροχής υπηρεσιών και αγαθών βασικών για την καθημερινή λειτουργία των πολιτών είναι ουσιαστικός και δεν μπορεί να αναπληρωθεί από το κράτος.

 

Οι Δήμοι αποτελούν τον συνδετικό κρίκο μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και της Κυβέρνησης.

copyright © Δήμος Χερσονήσου