main img main img main img main img main img main img main img main img

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER  

ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Τ.Δ.):

«ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ πρόκειται να προβεί σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» του Άξονα 4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης θα είναι 6.312.238,56€ (με επιχορήγηση 4.123.134,54€). Οι προκηρυσσόμενες δράσεις (για ιδιωτικά και δημόσια έργα) με τον αντίστοιχο ενδεικτικό προϋπολογισμό, το ποσοστό ενίσχυσης και οι κατηγορίες των υποψήφιων επενδυτών είναι:

α/α

ΔΡΑΣΗ

Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπ/σμός

Ποσοστό Ενίσχυσης

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

(υποψήφιοι επενδυτές)

1

Μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων

1.009.129.14

50%

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.

2

Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός καταλυμάτων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ)

500.000,00

50%

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σε γεωργική εκμετάλλευση κατά κύρια ή μερική απασχόληση κατά τη στιγμή της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. Εξαιρούνται οι γεωργικοί εργάτες.

3

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί μονάδων οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών παραδοσιακής τέχνης, βιοτεχνικών μονάδων (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ)

200.000,00

50%

4

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση (αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά κλπ) ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

200.000,00

50%

5

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων

1.283.638,54

50%

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των αγροτών

6

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί  επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α' μεταποίηση (αρτοσκευάσματα, είδη ζαχαροπλαστικής, ζυμαρικά κλπ)

506.032,70

50%

7

Δικτύωση ομοειδών ή συμπληρωματικών επιχειρήσεων (clusters)

100.000,00

50%

8

Ίδρυση και εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία - περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)

60.000,00

100%

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημοσίου χαρακτήρα

9

Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών

75.000,00

70%

10

Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (π.χ. γραφεία αγροτικού τουρισμού, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ειδικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας).

490.377,14

50%

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός των δικαιούχων του υπομέτρου L311

11

Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων,  καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία κλπ.

340.000,00

100%

ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

12

Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς - στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών κ.λ.π

88.061,04

75%

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα, και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

13

Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων

960.000,00

100%

 

 

ΟΤΑ α΄ βαθμού

14

Ήπιες παρεμβάσεις στο περιβάλλον όπως βελτίωση - σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικές εργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας για την προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

200.000,00

100%

ΟΤΑ, τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, δημόσιου χαρακτήρα.

15

Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία - συλλογές - εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική / αγροτική / πολιτιστική κληρονομιά

300.000,00

100%

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στην ύπαιθρο κυρίως του Νομού Ηρακλείου, η οποία παρουσιάζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (www.anher.gr).

 

Στο πλαίσιο προετοιμασίας για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του τοπικού προγράμματος LEADER, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2012 (ώρα 13.00μμ), ενημερωτική συνάντηση, που απευθύνεται σε γραφεία συμβούλων – μελετητών, μηχανικών, οικονομολόγων, που ασχολούνται με τη σύνταξη των σχετικών φακέλων υποψηφιότητας για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων. Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου στις Αρχάνες.

Περισσότερες πληροφορίες, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Αρχάνες), Τμήμα LEADER (τηλ.: 2810753320, 2810753301) ή στο www.anher.gr.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για το πρόγραμμα ενημερωτικών εκδηλώσεων στο Νομό Ηρακλείου, για την παρουσίαση στους ενδιαφερόμενους φορείς και στον τοπικό πληθυσμό, των δράσεων της προκήρυξης, του ενημερωτικού οδηγού, των κριτηρίων επιλεξιμότητας και επιλογής, των φακέλων υποψηφιότητας και λοιπών στοιχείων για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων για ένταξη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΑΕ ΟΤΑ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

 

 

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – ΠΑΑ 2007-2013.

 

 

 

 

ΠΑΑ

2007-2013

Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης:

Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές

LEADER

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου