main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Χερσόνησος, 31 Δεκεμβρίου 2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-2012

 

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Χερσονήσου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων (ΚΔΚ) και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου, διενήργησε-άσκησε σημαντικές δράσεις κατά τα έτη 2011-2012.

 

Επιδιώκουμε, ως Δημοτική Αρχή, αυτές τις δύσκολες εποχές, της κρίσης, να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή του τοπικού πληθυσμού και να αναπτύξουμε δράσεις στους τομείς της κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης.

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου