main img main img main img main img main img main img main img main img

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ 2011 ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου το οποίο συγκλήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2012 συζήτησε και αποφάσισε για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση του Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2011 του Δήμου Χερσονήσου

2. Ψήφιση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (ΕΠΔ) Οικονομικού Έτους 2013

3. Ψήφιση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικονομικού Έτους 2013

copyright © Δήμος Χερσονήσου