main img main img main img main img main img main img main img main img

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου σχετικά με την πρόθεση της διοίκησης του ΙΚΑ για υποβάθμιση και κλείσιμο του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Χερσονήσου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χερσονήσου κατά τη συνεδρίασή του στις 24/1/2012 ασχολήθηκε με την πρόθεση υποβάθμισης και το κλείσιμο του Υποκαταστήματος ΙΚΑ Χερσονήσου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του αντιτίθεται σθεναρά στην ενδεχόμενη απομάκρυνση ή υποβάθμιση των υπηρεσιών ΙΚΑ στη Χερσόνησο προβάλλοντας τα εξής επιχειρήματα:

  • Η λογική του Καλλικράτη είναι η διατήρηση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών και όχι η κατάργησή τους

 

  • Ο Δήμος Χερσονήσου, ως τουριστικός δήμος έχει ανάγκη από την παρουσία της υπηρεσίας αυτής

 

  • Το κτίριο που στεγάζει τις υπηρεσίες του ΙΚΑ στη Χερσόνησο είναι νεόδμητο, δημιουργήθηκε μετά από πολλές προσπάθειες και του Δήμου Χερσονήσου με την παραχώρηση μεγάλου οικοπεδικού χώρου

 

  • Το κτίριο και η υπηρεσία δημιουργήθηκαν με την προοπτική παροχής όλου του φάσματος πρωτοβάθμιας περίθαλψης  των ασφαλισμένων.  Οι ιατρικές υπηρεσίες δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί.

  • Η πρότασή μας είναι να εξυπηρετούνται από το ΙΚΑ Χερσονήσου όλες πλέον οι περιοχές του Δήμου Χερσονήσου, διαφορετικά τόσο οι εργαζόμενοι κυρίως κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, τόσο οι εργοδότες θα πρέπει να εξυπηρετούνται από το υποκατάστημα ΙΚΑ Εσταυρωμένου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου