main img main img main img main img main img main img main img main img

Απάντηση Δημάρχου Χερσονήσου κ. Ζαχαρία Δοξαστάκη σε δημοσίευμα της ημερήσιας εφημερίδας "ΠΑΤΡΙΣ" σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

Κύριε Διευθυντά,

Στην έγκριτη εφημερίδα σας και στο φύλλο της 3/2/2012 αναφέρεσθε σε πρωτοσέλιδο τίτλο για συμφωνία για την Κρήτη στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.

Στο εσωτερικό της εφημερίδας σας και στη σελιδα 7 αναφέρεται ο συντάκτης του άρθρου σας, ότι «στη Χερσόνησο θα οδηγούνται τα απορρίμματα του Αγίου Νικολάου, του Δήμου Μινώα, της Βιάννου και του Δήμου Αστερουσίων».

Επειδή η άποψη αυτή είναι εντελώς αυθαίρετη και αβάσιμη, για την αποκατάσταση της αλήθειας, παρακαλώ να δημοσιεύσετε την άποψή μας.

 

Ο Δήμος Χερσονήσου την τελευταία 15ετία  φρόντισε και βρήκε  τις λύσεις εκείνες  που  διασφαλίζουν την αειφορία στην διαχείριση των απορριμμάτων.

 

Προαπαιτούμενο  για να μπορέσει να προσφέρει στην διεθνή αγορά ένα ανταγωνιστικό τουριστικό προϊόν.  Και τα κατάφερε με σωστές και τολμηρές πολιτικές  αποφάσεις ευθύνης . Απευθύνθηκε  στην κοινωνία, εκθέτοντας τα προβλήματα, προτείνοντας λύσεις, βασιζόμενες σε τεχνολογίες αιχμής και πάντα ικανοποιώντας απόλυτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας .

 

Σήμερα διαθέτει την πλέον σύγχρονη, ορθή, βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση , προσφέροντας στους δημότες, ένα σύστημα διαχείρισης, με χαμηλό κόστος, άρτιο τεχνολογικά και περιβαλλοντικά αξιόπιστο.

 

Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί . Σε συνεργασία με τον Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ τον φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων στο Δήμο , ξεκινάμε άμεσα την εφαρμογή του  μεσομακροπρόθεσμου προγραμματισμού  μας.  Σχεδιάζουμε ένα εργοστάσιο  Μηχανικής Διαλογής και κομποστοποίησης του οργανικού κλάσματος. Η λύση αυτή είναι δοκιμασμένη, αξιόπιστη και οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον , ενσωματώνει την αιχμή της τεχνολογίας και είναι απόλυτα συμβατή με τις τελευταίες υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία πλαίσιο 2008/98 της ΕΕ . Η μονάδα θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της περιοχής ευθύνης του Φο.Δ.Σ.Α. Βόρειας Πεδιάδας Α.Ε. ΟΤΑ .

 

 Η Δημοτική Αρχή και τα στελέχη μας που εμπλέκονται στο σχεδιασμό των δράσεων, διακατέχονται από υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στον τόπο και με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις, για το κοινό συμφέρον και την διασφάλιση της αειφορίας στο τόπο μας .

 

Εξελισσόμαστε πάντα με αποκλειστικό γνώμονα τις ανάγκες του Δήμου μας,  δεν επιτρέπουμε σε κανένα τρίτο να προλογίζει για μας. Οι αποφάσεις των δράσεων που αφορούν το Δήμο μας  λαμβάνονται αποκλειστικά και μόνο από την Δημοτική αρχή,  με γνώμονα το συμφέρον των δημοτών μας και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή μας .

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου

Ζαχαρίας Εμμ. Δοξαστάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου