main img main img main img main img main img main img main img main img

Ημερίδα αφιερωμένη στον Τουρισμό

Ημερίδα για την Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου

Στον τουρισμό θα είναι αφιερωμένη ημερίδα που διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31 Μαρτίου 2012, στο Δημοτικό Κατάστημα Μαλίων. Τίτλος της ημερίδας «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη στο Δήμο Χερσονήσου».

Ο Δήμος Χερσονήσου έχοντας πλήρη επίγνωση της σημασίας του Τουρισμού για την τοπική οικονομία και όχι μόνον, καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αναβαθμιστεί και να προωθηθεί το τουριστικό προϊόν του και κατ’ επέκταση αυτό να αναδειχθεί σε μοχλό της νέας αναπτυξιακής πορείας που έχει ανάγκη η Κρήτη και όλη η Ελλάδα.

Η ημερίδα αυτή απευθύνεται σε όλους τους φορείς και τους ιδιώτες που εμπλέκονται με τουρισμό.

Στόχος της ημερίδας είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι να έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόταση του Δήμου Χερσονήσου για τη Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξης.

Η πρόταση αυτή θέτει τους ειδικούς στόχους του Σχεδίου Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Χερσονήσου, οι οποίοι θα υλοποιηθούν με συγκεκριμένες δράσεις και αφορούν 4 διαφορετικούς τομείς:

τον φυσικό, οικονομικό, κοινωνικο-πολιτισμικό και περιβαλλοντικό τομέα.

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω επιχειρησιακών στόχων μπορεί να διαδραματίσει ο τρόπος προώθησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος. Έτσι ο στρατηγικός σχεδιασμός περιγράφει και δράσεις που αφορούν και τον τομέα του business-marketing.

Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν μεταξύ άλλων

  • την αναβάθμιση του οικιστικού περιβάλλοντος μέσω συγκεκριμένου σχεδίου αναπλάσεων της παραλιακής αστικοποιημένης ζώνης,
  • την εν γένει βελτίωση των περιβαλλοντικών υποδομών όπου αυτές εμφανίζουν σημάδια εγκατάλειψης και τη δημιουργία νέων στους οικισμούς που δεν υπάρχουν
  • τη βελτίωση της προσβασιμότητας προς όλους τους οικισμούς σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας,
  • την ένταξη των διαθέσιμων πολιτιστικών και φυσικών πόρων στο τουριστικό προϊόν μέσα από τη δημιουργία περιπατητικών/ φυσιολατρικών και πολιτιστικών διαδρομών.
  • Τη δημιουργία αγοράς στην τουριστικά αναπτυγμένη βόρεια ζώνη του Δήμου προώθησης των τοπικών προϊόντων
  • Συγκεκριμένα μέτρα για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ( για παράδειγμα ηχορύπανσης κ.α.) από την τουριστική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στις διάφορες περιοχές του Δήμου με μικρότερες φέρουσες ικανότητες.
  • Συγκεκριμένα μέτρα διαχείρισης στερεών αποβλήτων
  • Προσδιορισμό συγκεκριμένων οικονομικοκοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων.

Θα παρουσιαστούν επίσης καινοτόμες πρακτικές και δράσεις που εστιάζουν στην βελτίωση του τουριστικού και πολιτιστικού προϊόντος. Μετά το τέλος των δύο θεματικών ενοτήτων, θα διεξαχθεί ένας πολύ εποικοδομητικός διάλογος με τους ειδικούς. Την ημερίδα θα χαιρετίσουν επίσημοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού καθώς και από τις Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές.

Ο Δήμος Χερσονήσου καλεί όλους τους φορείς και τους επιχειρηματίες της περιοχής να παρευρεθούν στην ημερίδα και να συμμετάσχουν στην προσπάθεια μας για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

 

 

live striam: http://new.livestream.com/cretehersonissos/SustainableTourism

copyright © Δήμος Χερσονήσου