main img main img main img main img main img main img main img main img

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Χερσόνησος, 26 Απριλίου2012

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απασχόλησης προσωπικού για Κοινωφελή Εργασία

Ο Δήμος Χερσονήσου εξασφάλισε την έγκριση για την απασχόληση προσωπικού για Κοινωφελή Εργασία 115 ατόμων.

Η διαδικασία της πρόσληψης μετά την έγκριση του ΑΣΕΠ, θα προχωρήσει μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο σχετικό έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας  Διαχείρισης Επιχειρησιακού  Προγράμματος "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ" του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

copyright © Δήμος Χερσονήσου