main img main img main img main img main img main img main img main img

27/09/2006, Σχολή Γονέων θα λειτουργήσει στο Δήμο Χερσονήσου

 

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι και τη φετινή χρονιά η Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) ίδρυσε και θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα "Συμβουλευτική Γονέων" και "Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας".

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης μέχρι την Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2006.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου