main img main img main img main img main img main img main img main img

Παράταση στην από 10/12/2014 πρόσκληση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα LEADER.

H Αναπτυξιακή Ηρακλείου έχει δημοσιεύσει από 10/12/2014 «πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα LEADER» που εφαρμόζεται στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου.

Με απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ), παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων για χρηματοδότηση μέχρι την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 14.00.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1.430.000 € και αφορά σε χρηματοδότηση ιδιωτικών έργων για μεταποίηση – τυποποίηση αγροτικών προϊόντων, βιοτεχνίες και είδη διατροφής. Το ποσοστό χρηματοδότησης είναι 50%. Ο προϋπολογισμός της προκήρυξης μπορεί να αυξηθεί εφόσον υπάρξει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Λεπτομέρειες της προκήρυξης, για τις χρηματοδοτούμενες δράσεις, την περιοχή παρέμβασης και τους δικαιούχους αναφέρονται αναλυτικά στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Ηρακλείου www.anher.gr.

copyright © Δήμος Χερσονήσου