main img main img main img main img main img main img main img main img

Λειτουργία ΚΕΠ Μαλίων

 

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι ουδέποτε τέθηκε θέμα διακοπής λειτουργίας του ΚΕΠ Μαλίων. Όλα τα ΚΕΠ του Δήμου Χερσονήσου λειτουργούν και θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

 

                     Ο αντιδήμαρχος Διοικητικών Θεμάτων, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης

                                                                                                                   

 

                                                                                 Νικόλαος Αργυράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου