main img main img main img main img main img main img main img main img

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τις μινωϊκές φρυκτωρίες

Μετά  από ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την συνεδρίαση στις 23/3/2015, αποφασίζεται ομόφωνα ότι:

Στηρίζουμε την προσπάθεια αναπαράστασης – αναβίωσης μετάδοσης μηνυμάτων από τις μινωικές φρυκτωρίες μετά από 4.000 χρόνια, η οποία θα επιφέρει πολλαπλά  οφέλη για την προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας. Είμαστε αρωγοί στην προετοιμασία και πραγματοποίηση αυτής της δράσης που έχει προγραμματιστεί για τη νύχτα της 17ης Μαΐου 2015.

Ως υπεύθυνο επικοινωνίας ορίζουμε τον εντεταλμένο σύμβουλο Πολιτισμού, κ. Νικηφόρο Λαμπρινό.

 

                        Με εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χερσονήσου

                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                   Ιωάννης Εμμ. Χρηστάκης

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου