main img main img main img main img main img main img main img main img

Καθορισμός ωραρίου προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού για τη χορήγηση εγγράφου με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

 

Οι ώρες προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού, στα γραφεία της Δ/νσης Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (Στ. Σπανάκη 2Α & Ικάρου) στο Ηράκλειο, για τη χορήγηση επισημειώσεων σε έγγραφα που προορίζονται για χρήση σε κράτη δεσμευμένα από τη Σύμβαση της Χάγης της 5ης-10-1961 (Apostille), ορίζονται ως εξής:


Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός αναγνωρισμένων αργιών, από 9:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου