main img main img main img main img main img main img main img main img

Συμμετοχή μέλους της ομάδας νέων του Δήμου Χερσονήσου σε ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

 

Σε ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης στον τομέα της νεολαίας, που πραγματοποιεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  από σήμερα έως και την Κυριακή (30/11-4/12/2011), συμμετέχει μέλος της ομάδας των νέων του Δήμου Χερσονήσου ως μοναδική συμμετοχή από την Κρήτη.


Το πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών νεολαίας πραγματοποιείται στην Αθήνα και συμμετέχουν σε αυτό δεκαέξι άτομα από όλη την Ελλάδα εκπροσωπώντας αποκλειστικά δικαιούχους, που στην τρέχουσα περίοδο υλοποιούν εγκεκριμένα προγράμματα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «YOUTH IN ACTION», που συγχρηματοδοτείται από την Γ.Δ. Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ε.Ε.

 

Το πρόγραμμα κατάρτισης αφορά στο Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass, μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διασφαλίζει ότι η μαθησιακή εμπειρία που αποκτάται στα πλαίσια προγράμματος, αναγνωρίζεται ως εκπαιδευτική εμπειρία και ως περίοδος ανεπίσημης και μη τυπικής μάθησης.

 

Το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Youthpass είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τη μελλοντική εκπαιδευτική και επαγγελματική πορεία του κάθε συμμετέχοντα και εκδίδεται από τον φορέα που υλοποιεί πρόγραμμα μη τυπικής μάθησης στον τομέα της νεολαίας.

 

Στα πλαίσια του προγράμματος θα εξεταστούν επίσης σημαντικά θέματα όπως καλές πρακτικές και εργαλεία για την αξιολόγηση της μάθησης, το πλαίσιο έκδοσης του πιστοποιητικού Youthpass καθώς και ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τόσο ο προγυμναστής (coach) όσο ο συνοδός–αρχηγός (group leader) και ο συντονιστής (coordinator).

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι νέοι του Δήμου Χερσονήσου, στα πλαίσια του ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού προγράμματος «YOUTH IN ACTION» σχεδίασαν την υλοποίηση ενός διακρατικού πολυμερούς προγράμματος ανταλλαγής νέων με τίτλο «ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» με εταίρους φορείς νέων από την Ιταλία, την Τουρκία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Το πρόγραμμα αξιολογήθηκε θετικά από την Εθνική Επιτροπή Προγραμμάτων Ε.Ε. (Youth in Action & Eurodesk), συγχρηματοδοτείται από τη Γ.Δ. Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ε.Ε. και πρόκειται να υλοποιηθεί στον Δήμο Χερσονήσου.

 

 

Πληροφορίες:      Ελένη Μαραγκάκη

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Δήμου Χερσονήσου

Τηλ. Επικ.              2813404614, 6955511091 

copyright © Δήμος Χερσονήσου