main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνοση λήξης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων Σχεδίου Πόλης οικισμού Γουρνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Η ΥΠΟΒΟΛΗ:

 ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ Γ’ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΟΥΡΝΩΝ

 

ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011.

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: 21/5/2011

 

 

                                                                                           Μ.Ε.Δ.

                                                                                    Ο Αντιδήμαρχος

 

 

 

                                                                                  Κων/νος Φιλιππάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου