main img main img main img main img main img main img main img main img

Αναζήτηση καλλιτεχνών στο πλαίσιο του Leader

Εκδήλωση Διατοπικής Συνεργασίας "Νήσων Περίπλους": Ο Πολιτισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της νησιωτικής Ελλάδας», στο πλαίσιο του Μέτρου 421α των Τοπικών Προγραμμάτων του  Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER» της Νησιωτικής Ελλάδος.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ" ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ

 

Το Δίκτυο «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ», αποτελείται από 11 Αναπτυξιακές Εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. - ΕΤΑΛ Α.Ε., ως υπεύθυνος εταίρος υλοποίησης της ενέργειας Β.1- ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ζωγραφικής/Εικαστικών Τεχνών - ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, διοργανώνει ένα πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στη Λέσβο το δεύτερο δεκαπενθήμερο Μάιου 2015.  

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ως εταίρος του Δικτύου «ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ» για την περιοχή παρέμβασης LEADER στο Νομό Ηρακλείου, προσκαλεί καλλιτέχνες να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα παρακάτω:


Α. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ.

Θα επιλεγεί ένας (1) ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ από κάθε περιοχή παρέμβασης για τα παρακάτω εργαστήρια:

  1.   Τριών (3) ΗΜΕΡΩΝ "MASTER CLASS" ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, με ειδικό θεματικό αντικείμενο που θα αφορά στην Δικτύωση και Νησιωτικότητα. - Ημερομηνία: 22-24 ΜΑΙΟΥ 2015
  2.   Τριών (3) ΗΜΕΡΩΝ, "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ COMIC», με ειδικό θεματικό αντικείμενο που θα αφορά στη Δικτύωση και Νησιωτικότητα. Ημερομηνία: 25-27 ΜΑΙΟΥ 2015

Τα μέσα και υλικά και το σύνολο των δαπανών που θα απαιτηθούν για την δράση θα καλυφθούν από το πρόγραμμα. Οι δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και φιλοξενίας του Εκπροσώπου-Καλλιτέχνη θα καλυφθούν από την ΕΤΑΛ Α.Ε μέσω του Προγράμματος.


Β. ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, με Θέμα-Τίτλο: “ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ, ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Θα επιλεγούν τουλάχιστον δύο έργα από κάθε περιοχή παρέμβασης της νησιωτικής Ελλάδας (σε συσχετισμό και με το μέγεθός τους) για να συμμετέχουν στην ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ. Τα έργα θα πρέπει να είναι τα πρωτότυπα, ενώ έχουν διαμορφωθεί προϋποθέσεις, όροι και κριτήρια εικαστικής επιλογής διαθέσιμα σε όλους τους ενδιαφερόμενους, για ενιαία διαδικασία επιλογής βάση αυτών των κριτηρίων. Τα έργα θα εκτεθούν σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, με ασφάλεια, ενώ θα υπάρξει και πρωτότυπη αφίσα και κατάλογος για την έκθεση.

Ημερομηνία: 15 ή 16-31 ΜΑΙΟΥ 2015 (με πιθανότητα παράτασης). Η ΕΤΑΛ Α.Ε. θα αναλάβει το κόστος μεταφοράς των έργων μέσω του Προγράμματος. 

 

Αναλυτική περιγραφή για όλες τις δράσεις θα βρείτε στις ιστοσελίδες: www.etal-sa.gr και www.anher.gr.

 

Kάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται για πληροφορίες στην ΕΤΑΛ Α.Ε. υπεύθυνοι επικοινωνίας: Αναστάσιος Μ. Περιμένης, Σοφία Μαλαπάσχα (τηλ. 22510 29400/29577) ή στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, υπεύθυνοι επικοινωνίας: Κατσαράκη Εύα, Δήμητρα Καμπέλη, τηλ. 2810753300.

copyright © Δήμος Χερσονήσου