main img main img main img main img main img main img main img main img

Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης κτηνοτρόφων για εισαγωγή ζώων στις δημοτικές βοσκές για το έτος 2014

Ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενή Τομέα Σπυρίδων Κατσαμποξάκης, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.Δ. 318/1969 «περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»  καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους που επιθυμούν να εισάγουν τα ζώα τους στις δημοτικές βοσκές κατά την κτηνοτροφική περίοδο του έτους 2014, να υποβάλλουν στον Δήμο, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να φαίνεται ο ακριβής, κατά είδος, αριθμός των ζώων που θα εισάγουν.

copyright © Δήμος Χερσονήσου