main img main img main img main img main img main img main img main img

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ - Ανακοίνωση Για τα Δελτία απογραφής Στρατευσίμων

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19 και της
επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
καταθέσουν εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 και ηλεκτρονικά μέσω της 
ιστοσελίδας https://www.stratologia.gr/el/content/katathesi-deltioy-apografis.
Για τα Δελτία απογραφής που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα εκτιμηθούν αρμοδίως 
λόγοι ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη κατάθεσή τους.

copyright © Δήμος Χερσονήσου