main img main img main img main img main img main img main img main img

03/10/2006 Η Ομάδα ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετέχει στο IRIS Europe Forum

 


Η Ομάδα ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ του Πανεπιστημίου Κρήτης, που υλοποιεί με τη συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου το έργο Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών, συμμετέχει στο IRIS Europe Forum, ειδική εκδήλωση που οργανώνεται στις 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του "e-democracy and e-Government World Forum" (Παρίσι 18-20 Οκτωβρίου 2006) (http://www.worldegovforum.com/index.php?lang=en). Στην εκδήλωση αυτή, ο Πέτρος Καβάσαλης, Διευθυντής της Ομάδας ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ, θα παρουσιάσει το νέο βήμα στη στρατηγική ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας στο Δήμο Χερσονήσου, που συνίσταται στην ανάπτυξη ενός Δημοτικού Ασύρματου Δικτύου (WHER21).

Το Ασύρματο Δημοτικό Δίκτυο του Δήμου Χερσονήσου θα προσφέρει Internet στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις του Δήμου στο πρότυπο άλλων πόλεων στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, που η μία μετά την άλλη, εντάσσονται στο κύμα "Wireless Municipal Networks" (για περισσότερα: http://www.muniwireless.com).

Ο Πέτρος Καβάσαλης θα παρουσιάσει συγκεκριμένα παραδείγματα τέτοιων δικτύων στις ΗΠΑ (με έμφαση στις κρίσιμες τεχνολογίες και στα επιχειρηματικά μοντέλα που υιοθετούνται), θα αναλύσει την κατάσταση που επικρατεί στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα και θα επισημάνει τις πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν για να ενισχυθεί η δημιουργία δημοτικών δικτύων πρόσβασης στο Internet σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, και ειδικά σε όσες δείχνουν να καθυστερούν την ένταξή τους στην εποχή της ευρυζωνικότητας.

Το IRIS Europe αποτελεί ευρωπαϊκή δραστηριότητα, χρηματοδοτούμενη από το Προγραμμα INTERREG IIIC, με στόχο την επεξεργασία καλών πρακτικών από τη διεθνή εμπειρία σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.

copyright © Δήμος Χερσονήσου