main img main img main img main img main img main img main img main img

03/12/2007 Δημόσια Διαβούλευση: Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμου Χερσονήσου»

 

Τίτλος: Ανάπτυξη ευρυζωνικού δικτύου τοπικής πρόσβασης στο Δήμου Χερσονήσου

Φορέας: Δήμος Χερσονήσου

Σχετικό Μέτρο - Πρόσκληση: Μέτρο 4.3, Πρόσκληση 105

Προϋπολογισμός: 83.265,49 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Στοιχεία επικοινωνίας

 • Ονοματεπώνυμο : Αθανάσιος Σακκούδης
 • Ταχ Διεύθυνση : Ελευθερίας 50, 70014, Λιμάνι Χερσονήσου
 • Τηλ : 28970 30031 , 30000
 • fax : 28970 22764,
 • email: hersondim@otenet.gr
 • Ημερομηνίες έναρξης και λήξης δημόσιας διαβούλευσης
  Ημερομηνία έναρξης: 03/12/2007
  Ημερομηνία λήξης : 14/12/2007

  copyright © Δήμος Χερσονήσου