main img main img main img main img main img main img main img main img

Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΚΑΓΚΟΥΡΟ»

Στο Γυμνάσιο Μαλίων, το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 στις 9:00 π.μ., θα διεξαχθεί ο Διεθνής Μαθηματικός Διαγωνισμός «ΚΑΓΚΟΥΡΟ» στον οποίο μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι μαθητές από την Β΄ Δημοτικού μέχρι την Γ΄ Λυκείου.

copyright © Δήμος Χερσονήσου