main img main img main img main img main img main img main img main img

Eνεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ            
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ                      
Πληροφορίες    : Ε. Μαραγκάκη, Μ. Παπαδάκη        
Τηλέφωνο     : 2813 404614       
FAX     : 2813404608
e-mail:     : e.maragkaki@hersonisos.gr
Web page    : www.hersonisos.gr


Ανακοίνωση
Το Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς, στα πλαίσια εφαρμογής της Χάρτας του Δήμου Χερσονήσου για τον Εθελοντισμό, ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Χερσονήσου δέχεται τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων πολιτών προκειμένου να συμβάλλουν στην ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών.

1) Διαθέτει δωρεάν τους αθλητικούς χώρους που βρίσκονται στις Δημοτικές Ενότητες Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου και Επισκοπής, στα πλαίσια του προγράμματος που ήδη λειτουργεί σε κάθε χώρο, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι Εθελοντές: Γυμναστές, Χοροδιδάσκαλοι  κ.α. να παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες προς την τοπική κοινωνία. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν επάρκεια που να αποδεικνύεται εγγράφως. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στα τηλ: 2897029080 και 6973795609
2) Οργανώνει Λέσχες Ανάγνωσης στις δημοτικές ενότητες Γουβών, Μαλίων, Χερσονήσου και Επισκοπής σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο φιλαναγνώστη να αναλάβει ενεργό ρόλο. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στο τηλ: 2813404614
3) Καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παραχωρήσει βιβλία, περιοδικά και αρχειακό υλικό προκειμένου να εμπλουτιστεί η Βιβλιοθήκη του Πνευματικού Κέντρου και τα Αναγνωστήρια του Δήμου Χερσονήσου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν στο τηλ: 2813404614

 

Ο Αντιδήμαρχος σε θέματα Πολιτισμού, Αθλητισμού, Παιδείας, Εθελοντισμού & Νέας Γενιάς


Γεώργιος Χειρακάκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου