main img main img main img main img main img main img main img main img

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Κατόπιν της με αριθμ. 114/2020 απόφασης του Δημάρχου Χερσονήσου, ανακοινώνεται  η   διακοπή της λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου Χερσονήσου, στα δύο (2) Δημοτικά κτίρια που βρίσκονται στην έδρα του Δήμου, στις Γούρνες, στις 27.08.2020 και στις 28.08.2020,  λόγω εργασιών απολύμανσης των εν λόγω κτιρίων,γιαπροληπτικούς λόγους.

Η ταμειακή εξυπηρέτησητων πολιτών, κατά τις ημέρες που θα παραμείνουν κλειστές οι Υπηρεσίες στα Δημοτικά κτίρια (Δημαρχείο) στις Γούρνες, θα γίνεται από το Ταμείο που λειτουργεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Λιμένος Χερσονήσου(οδός Ελευθερίαςαριθμ. 50, Λιμ. Χερσονήσου) .

 

 

 

Γούρνες: 27.08.2020

 Εκ του Δήμου Χερσονήσου

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας :

Δημαρχείο Χερσονήσου : 2897340037

Δημαρχείο Μαλίων : 2897340214

Δημαρχείο Επισκοπής : 2813400701

copyright © Δήμος Χερσονήσου