main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου για τη αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

 

Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου απέστειλε Ανακοίνωση - Πρόσκληση, σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων, στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.
Η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των αναφερόμενων ατομικών διοικητικών πράξεων στη Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου είναι η 19η Αυγούστου 2020.

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου