main img main img main img main img main img main img main img main img

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων

 

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει στο "1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημοτικών Ελεύθερων Ανοικτών Πανεπιστημίων" της χώρας με σκοπό το την ενδυνάμωση του θεσμού, την μεταξύ τους διασύνδεση και το συλλογικό συντονισμό.

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου