main img main img main img main img main img main img main img main img

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Δήμος Χερσονήσου βάσει των διατάξεων των άρθρων 76 και 286 του Ν. 3852/2010

καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και φυσικά πρόσωπα να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Χερσονήσου.

 

Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης έχει θητεία δυόμιση χρόνια και αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως : α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και ι) δημότες.

Αρμοδιότητες της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης:

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.

δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται με την ένδειξη: «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ» ταχυδρομικά στη Δ/νση: Δημαρχείο Δήμου Χερσονήσου, Μάλια Τ.Κ. 70007, ηλεκτρονικά στο email: dimos@hersonisos.gr, με fax στο: 2897033888 καθώς και με κατάθεση της στο πρωτόκολλο του Δήμου Χερσονήσου σε όλα τα δημοτικά καταστήματα.

Προθεσμία υποβολής αίτησης: ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Ο Δήμαρχος

Γιάννης Μαστοράκης

copyright © Δήμος Χερσονήσου