main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΕΥΑΧ - ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

Με απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χερσονήσου παρέχεται η δυνατότητα σε καταναλωτές που έχουν παλαιά ανεξόφλητα ποσά από τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης να τα ρυθμίσουν με δυνατότητα μείωσης του συνολικού ποσού οφειλής.

 

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει είτε με άμεση εξόφληση και μείωση έως και 85%  των προσαυξήσεων, ή  εξόφληση με δόσεις (μέχρι 6 ή 12 μήνες) και μείωση από 40% έως 70% των προσαυξήσεων.

 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις γίνονται με αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία  της ΔΕΥΑΧ (Βιολογικό Μαλίων) μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2012.

 

 

-

copyright © Δήμος Χερσονήσου