main img main img main img main img main img main img main img main img

Ενημέρωση σχετικά με την υδροδότηση του οικισμού Αγριανών Δ.Ε. Χερσονήσου

 

Σχετικά με το πρόβλημα υδροδότησης του οικισμού Αγριανών, η Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου ενημερώνει ότι αυτό κατέστη δυνατόν να αποκατασταθεί, μετά από μικρή αύξηση της παρεχόμενης ποσότητας από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας νερού (ΕΕΝ) Αποσελέμη.

 

Σημειώνεται ότι την προηγούμενη θερινή περίοδο η τροφοδοσία νερού προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  ήταν της τάξης των 220 m3/h, ενώ την τρέχουσα περίοδο ξεκίνησε στις 3/7, με μόλις 130 m3/h. Από τις 11/7 η παροχή ενισχύθηκε στα 150 m3/h μετά τις πρώτες ημέρες προσαρμογής και ρυθμίσεων, με συνέπεια την κάλυψη της ζήτησης και των Αγριανών με επεξεργασμένο νερό.

 

Αναφορικά με το ζήτημα της ποιότητας του νερού της περιοχής, αυτό είναι δεδομένο και διαχρονικό, μπορεί δε να υπερκαλυφθεί μόνο με νερό εξαιρετικής ποιότητας από την ΕΕΝ Αποσελέμη, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο.

 

 Με εκτίμηση

 

O Πρόεδρος της ΔΕΥΑΧ

Νικόλαος Αργυράκης

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου