main img main img main img main img main img main img main img main img

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 70 τ.μ. ΜΙΚΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ Η ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΩΣ 70 τ.μ. ΜΙΚΤΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ Η ΜΗ ΚΑΠΝΙΖΟΝΤΕΣ

copyright © Δήμος Χερσονήσου