main img main img main img main img main img main img main img main img

Ενημέρωση για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

Το πρόγραμμα των εξετάσεων ενηλίκων για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου, ανακοίνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.


Οι εξετάσεις για την απόκτηση τίτλου σπουδών Δημοτικού Σχολείου για όσους συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης, θα πραγματοποιηθούν στο 1ο Δημ. Σχολείο Ηρακλείου (Ανωγειανό), Λ. Καλοκαιρινού 197, την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2014 στις 8.30 το πρωί. 
Όσοι  ενήλικες (από 20 χρονών και πάνω) ενδιαφέρονται να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου μπορούν να καταθέσουν τα σχετικά δικαιολογητικά στη Δ/νση Π/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου (Μεταξοχωρίου 15 στο Γιόφυρο) μέχρι και την Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2014.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό γέννησης.
Πληροφορίες: Δ/ντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου - κ. Ευρυδιάδης Βαλατίδης, τηλ. 2810 529314

copyright © Δήμος Χερσονήσου